NADZOR I UPRAVLJANJE PLOVILA- BATERIJA , SANTINA TEMPERATURA

Nadzor brodskih baterija vidljiv na vašem GSM mobilnom uređaju u realnom vremenu bez obzira gdje se nalazite. Osnovni komplet sadrži kontroler sa priključnim kablovima za max. četiri grupe baterija ( akumulatora) . Kao opcija mogu se ugraditi temperaturni senzori , senzor vode u santima ili upravljački releyi s kojima možete paliti uređaje ( agregat, pumpe, svijetla frižider itd. ) .
Kablovi na krajevima imaju krokodilke radi jednostavne ugradnje i puštanja u rad uređaja. Uz kontoler dobijete aplikaciju za za vaš mobilni uređaj koji će biti vaš monitor stanja baterija. Aplikacija će vas alarmirati o padu napona na baterijama i prekomjernoj temperaturi baterija koje mogu dovesti do zapaljenja ili neke druge štete.  Lokalni alarm – zujalica na brodu !  PDF SMART BOAT